Projekt

Rätt vilt till rätt kund

Projektet, ”Rätt vilt till rätt kund”, ska hjälpa till att utveckla landsbygden och är en samverkan mellan kommun, skolor, region och den privata aktören Ryholm.

Vårt mål med projektet är att främja en kort viltvarukedja – från skog till slutkonsumentens bord. 

Målet med  projektet ”Rätt vilt till rätt kund” är att främja en kort viltvarukedja från skog till matbord.Att genom information och utbildning lyfta fram viltköttet som en råvara som kan erbjudas på både privata och offentliga menyer. Det tvååriga projektet ska hjälpa till att utveckla landsbygden i samarbete mellan kommun, skolor, region och den privata aktören Ryholm.

– Vi vill att elever och personal från grundskola, friskola, naturbruksgymnasium och eftergymnasial utbildning ska få jobba nära branschen, och att eleverna får med sig kunskaper de kan använda i sitt framtida yrkesarbete inom jordbruksnäring och restaurangnäring

På Ryholm, som har jord- och skogsbruk, bedrivs även jakt på ett varierat viltbestånd och med goda kunskaper inom viltförvaltning och med ett eget förstklassigt slakteri.

Tanken är att tillsammans med projektet skapa ett bra flöde, så att konsumenter ska få tillgång till råvaror och förädlade viltprodukter på ett enklare sätt. Det kan till exempel handla om att kunna köpa köttet via en REKO-ring och att få tillgång till informations- och presentationsmaterial från Ryholm (där viltet lever) plus recept på hur köttet kan tillagas. Idén är vidare att via kompetensutbildning av personal från deltagande skolor och kommuner öka förståelsen för viltköttet som råvara för att sedan kunna erbjuda det på offentliga och privata menyer.