SFI

Svenska för invandrare, SFI, är för dig som är ny i Sverige och vill lära dig svenska.
För inskrivning kontakta Nils-Evert Kjellén 
0506 – 180 79 eller nils-evert.kjellen@toreboda.se