Yrkesvux

Restaurang/Storkök
Finns både som yrkesutbildning och som lärlingsutbildning

Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning inom
restaurang och storkök. 
Utbildningen ger dig dessutom ökad arbetslivserfarenhet och 
möjlighet att under handledarens ledning, på en arbetsplats, 
få kunskaper inom yrkesområdet.
Minst 50% av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats. 
Praktiken kommer att ligga varvat med studier på skolan samt under 
längre praktikperioder på arbetsplatsen.

Utbildningen är CSN berättigad
Förkunskaper: Grundskolekompetens i matematik och svenska
Inträdeskrav: 20 år
Kursort: Töreboda
Kursstart: Februari/September

BAGERI / KONDITORI
Finns både som yrkesutbildning och som lärlingsutbildning

Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning inom bageri och konditori. Utbildningen

ger dig dessutom ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att under handledarens ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet.
Minst 50% av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats, sk. arbetsplatsförlagd lärande.

Utbildningen är CSN berättigad
Förkunskapskrav:
Grundskolekompetens Svenska, Matematik
Inträdeskrav: 20 år
Kursort: Töreboda
Kurslängd: 40 Veckor
Kursstart: Mars/ September

Anläggningsförare

Grävmaskin/Hjullastare

Yrkesutbildning till maskinförare, grävmaskin och hjullastare.
Utbildningen omfattar även anläggningsarbete och dumperkörning.
10 veckor av utbildningen är praktik på företag.
Utbildningen bedrivs huvudsakligen på entreprenader.

Utbildningen är CSN berättigad.
Förkunskapskrav: Grundskolekompetens i matematik och svenska
Inträdeskrav: 20 år
Kursort: Töreboda
Kursstart: Ferbruari/September

Fler Utbildningar

Butik/Delikatess
Kök/bageri med språkstöd
Omvårdnadsutbildning
Truckkort A & B
Lastmaskin C
Heta arbeten
Arbete på väg 1,2 & 3
Säkra lyft
ADR 1 & 2

Fördjupningar

Storkök
Kök
Bageri/konditori

Vi kartlägger dina kunskaper och samarbetar med certifierade yrkesbedömare verksamma inom branschen.

Den enda valideringsmodell som är godkänd av branschen utförs i regi av hotell-och restaurangbranschens gemensamma yrkesnämnd, UHR och deras utbildade yrkesbedömare.
För dig som önskar validera dina kunskaper i en eller flera kurser inom gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram så kan vi på Kanalskolan validera i kurser mot gymnasiebetyg.
Med intyg från en godkänd validering, gjord av en yrkesbedömare i en praktisk miljö, kan validanden även ta ut ett gesällbrev.

Du får gärna komma och hälsa på oss! 

Kanske vill du vara med som elev under en dag för att se om våra utbildningar är något för just dig?!

Skriv ett mail eller ring vår studievägledare för att boka tid.
Anders Persson 

Tel:  0506-180 38
Mail: syv@kanalskolan.se