Distansundervisning på grund av corona

Förändringar för gymnasieutbildningar samt vuxenutbildningar i och med Coronaviruset.

Töreboda kommun följer Folkhälsomyndighetens beslut gällande undervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Beslutet är en rekommendation men alla kommuner förväntas ta sitt samhällsansvar och följa rekommendationen. För Törebodas del innebär det att vi från och med onsdagen den 18 mars bedriver all undervisning för IM(Individuella programmet), Vuxenutbildningen och SFI (Svenska För Invandrare) via distansundervisning. Beslutet innefattar all utbildning vid Kanalskolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också högskolor/universitet, yrkeshögskolan och den kommunala vuxenutbildningen (Komvux).

Syftet med åtgärden är att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Så länge undervisning bedrivs med distansundervisning kommer nuvarande beslut gällande CSN-bidrag att fortsätta gälla det vill säga studiemedel kommer att betalas ut för de elever som fortsätter att få undervisning per distans.

Planering för distansundervisning pågår och mer detaljer kommer. Du kommer få arbetsuppgifter av din lärare och får fortsätta studera hemma.

Din lärare kommer fortsätta arbeta och ni har fortsatt kontakt via mail, telefon eller Skype.

 

Marita Friborg Utbildningschef