Välkommen

Vuxenutbildningar:
Svenska för invandrare, SFIYrkesutbildningar –  Lärlingsutbildningar – Komvux/GRUV –  Särskild utbildning för vuxna, Särvux

Gymnasieskola:
Introduktionsprogrammen 

Bild1

Vi har flera yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar och även utbildningar med språkstöd

Förutom olika utbildningar bedriver kanalskolan olika projekt. Tillsamman med jordbruksverket och Ryholms herrgård arbetar vi med rätt vilt till rätt kund